• Uczniowski Klub Sportowy "MOS GOŁAŃCZ"

  •  

   PREZES - Paulina Pauta

   WICEPREZES- Tomasz Różnowski

   SEKRETARZ- Agnieszka Winiecka

    

   Sposoby realizacji celów działalności U.K.S „MOS GOŁAŃCZ” osiągane są w szczególności poprzez:

   1. Opracowanie planów i kierunków szkolenia w dyscyplinach sportowych wchodzących jako sekcje;

   2.  Planowanie i organizowanie zajęć sportowych dzieciom i młodzieży, uczniom, rodzicom i sympatykom Klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu;

   3.  Angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;

   1. Uczestniczenie w imprezach sportowych w mieście, województwie i poza nim;

   2. Organizowanie zajęć sportowych dzieciom i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;

   3. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i promocji zdrowia;

   1. Organizowanie dzieciom i młodzieży różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;

   2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu;

   1. Popularyzowanie zasad czystej gry „FAIR PLAY";

   2. Wykonywanie zadań wynikających z upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

   3. Organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży;

   4. Rehabilitacja wad postawy wśród młodzieży a w szczególności w stosunku do dzieci i młodzieży z wadami wrodzonymi, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i innych nieszczęśliwych zdarzeniach;

   1. Integracja środowiska dorosłych do działania na rzecz promocji zdrowia, rozwoju fizycznego i sportu.

   Klub realizuje swoje cele poprzez:

   • Prowadzenie szkolenia sportowego;

   • Organizowanie imprez sportowych o charakterze masowym i wyczynowym o randze klubowej, miejskiej, wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej;

   •  Podnoszenie poziomu wyszkolenia sportowego oraz kwalifikacji instruktorskich i trenerskich;

   • Zrzeszanie się w związkach sportowych;

   •  Nawiązywanie kontaktów sportowych;

   •  Pozyskiwanie środków od rodziców, sponsorów itp. z przeznaczeniem na działalność statutową;

   • Współdziałanie z dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce, władzami samorządowymi, sportowymi i oświatowymi.

    

    

  • Nasze osiągnięcia

  •      

  • Lista galerii

   • IV Turniej Piłki Siatkowej
   • IV Turniej Piłki Siatkowej2018/2019
    4
   • Rajdy rowerowe
   • Rajdy rowerowe2018/2019
    27
   • Wyjazdy na basen
   • Wyjazdy na basen2018/2019
    13
   • Inne wyjazdy
   • Inne wyjazdy2018/2019
    13
   • Kontakty

    • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy NIP 766-197-15-08
    • mosgolancz@onet.pl
    • TEL. 67 2169158 KOM. 609-403-066
    • ul. Walki Młodych 35d 62-130 Gołańcz
   • Logowanie